a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

– Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Bệnh Viện Máy Tính Bảo Lộc – Tuấn Laptop để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng
– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới

– 1 năm

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

– Bộ phận đóng hàng, giao hàng.

– Cơ quan chức năng khi có yêu cầu

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;